Fulltextové vyhledávání

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
   

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností
  • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů - částečně nahrazen nařízením EU 2016/679 (GDPR)
  • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
  • zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Usnesení zastupitelstva

 Usnesení zastupitelstva vloženo na Úřední desce.

 

 

 

Oznámení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

Výběrová řízení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty