Drobečková navigace

Úvod > Zajímavosti

Zajímavosti

 

Stará rychnovská cesta ke shlédnutí ZDE.

 

Zvonice na návsi Zvonice na návsi
Boží muka u vesnice  
Smírčí kámen s motivem kříže a šípu u domu č.p. 16 Smírčí kámen s motivem kříže a šípu u domu č.p. 16
Roubená studna Roubená studna
V blízkosti obce jsou prostory rašelinišť s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů V blízkosti obce jsou prostory rašelinišť s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů

Lípy v Hojkově– Lípy na návsi Hojkova, které vynikají svým vzrůstem a stářím(výška obou stomů je okolo 25m)

Hojkovské rašeliniště- Národní přírodní památka (NPP) byla vyhlášena v r. 1982 na ploše 4,9 ha. Předmětem její ochrany se zbytek rašeliniště a bažinatý lesík asi 600 m jižně od Hojkova, kde se vyskytují kriticky ohrožená třtina nachová, dáblík bahenní, rosnatka okrouhlolistá, vachta trojlistá a další. Žijí zde čolek horský, skokan krátkonohý a hnědý, na rašelinných loukách zmije obecná, ještěrka vejcorodá, bekasina otavní, linduška lesní a bramborníček hnědý.
Na Skalce- Přírodní památka (PP) byla vyhlášena v r. 1984 na ploše 29,73 ha. Předmětem ochrany je skalnatý hřbet u hájovny Urbanka, nazývaný též fialova skála, který je jedním nejrozsáhlejších periglaciálních skalních útvarů v prostoru Českomoravské vrchoviny
Pod Mešnicí- Přírodní památka (PP) byla vyhlášena v r. 1998 na ploše 0,72 ha Předmětem ochrany je enkláva bývalé pastviny v lese 400 m severovýchodně od kóty mešnice (753,1 m n. m.) asi 1,3 km jihozápadně od Hojkova. Převažují zde krátkostéblá suchomilná společenstva s výskytem kriticky ohrožené vratičky heřmánkolisté.